Úvod   •   Nabídka služeb   •   Reference   •   Podklady k ocenění   •   Kontakt   •   Vybrané pojmy   •   Užitečné odkazy 

Ing. Artur Ries, Ph.D.

Nabídka služeb:

Výkon činnosti znalce není nijak omezen v rámci správního členění České republiky (viz. Zákon č. 36/1967Sb., o znalcích a tlumočnících). Znaleckou činnost lze tedy vykonávat na území celé České republiky.

Oceňování nemovitého majetku:

Administrativní a tržní ocenění:
  • Bytů a nebytových prostor
  • Rodinných domů
  • Staveb pro individuální rekreaci
  • Bytových domů
  • Průmyslových hal
  • Administrativních budov
  • Provozních objektů
  • Pozemků
  • Věcných břemen
  • Oceňování nemovitostí jako nepeněžitých vkladů do obchodních společností

Vady staveb:
Závady vzniklé nedodržením smluvené kvality nebo ceny při výstavbě

 

Copyright (c) 2005 První počítačová pomoc. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.