OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 

Konzultační a poradenská činnost v oblasti nemovitostí.

 

Nabízíme dále:

- ocenění nemovitého majetku pro získání úvěru

- ocenění nemovitého majetku pro pojištění

- ocenění nemovitého majetku pro účetní evidenci

- ocenění pro daň z nabytí nemovitých věcí

- ocenění pro dědické řízení

- ocenění za účelem rozdělení majetku (vypořádání spoluvlastnických podílů, SJM, apod.)

- ocenění majetku za účelem vkladu do obchodní společnosti

- ocenění věcných břemen a služebností

- pasportizace a posuzování technického stavu nemovitosti

 

 

Kontakt: odhadce (at) odhadce.com