Úvod   •   Nabídka služeb   •   Reference   •   Podklady k ocenění   •   Kontakt   •   Vybrané pojmy   •   Užitečné odkazy 

Ing. Artur Ries, Ph.D.

ZNALEC

jmenovaný Krajským soudem v Ostravě
podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oborech:

1) ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí
2) stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové


CERTIFIKOVANÝ ODHADCE MAJETKU

držitel Certifikátu „QEN - Expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí“ vydaného Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně


KONCESOVANÝ ODHADCE MAJETKU

držitel Koncesní listiny „Oceňování majetku pro věci nemovité“ podle ust. § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ ZNALEC PRO SPOLEČNOSTI:

Česká spořitelna, a.s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
HYPO stavební spořitelna a.s.
ŠkoFIN s.r.o.

 

Copyright (c) 2005 První počítačová pomoc. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.